Creativiteit is de skill voor de toekomst

Moe van eindeloze discussies en ineffectieve vergaderingen? Of helemaal vastgelopen in het ontwikkelproces bij gebrek aan nieuwe ideeën? Ook in de hightech is creativiteit een belangrijke vaardigheid voor technische ontwerpers, ontwikkelaars, testers, automatiseerders en ingenieurs. Het mooie is, iedereen is creatief. Trainer Rex Bierlaagh helpt technici om uit hun geijkte denkpatronen te stappen en effectief en efficiënt moeilijke noten te kraken. ‘Creatief innoveren kun je leren.’

We leven aan het begin van de vierde industriële revolutie. Een periode waarin technologieën uit verschillende vakgebieden samensmelten en de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld vervagen. Deze Industrie 4.0 kan niet zonder professionals 4.0. Zij moeten ervoor zorgen dat hun werkgevers over drie tot vijf jaar nog belangrijke spelers in de markt zijn of in ieder geval met alle razendsnelle veranderingen om kunnen gaan. Daarvoor hebben ze drie belangrijke vaardigheden nodig: ze moeten complexe problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatief zijn (onderzoek World Economic Forum).

Soft skills - lath--6hat--rex-bierlaagh-1
Rex Bierlaagh is eigenaar van innovatieaanjager TWNQL en geeft de training Creative thinking (1 of 2 dagen) bij High Tech Institute, in samenwerking met Technical Training for Professionals (T2Prof).

Trainer Rex Bierlaagh noemt creativiteit dé skill voor 21e-eeuwers. ‘Problemen en projecten worden steeds ingewikkelder, maar de manier waarop we deze zaken te lijf gaan, is vaak nog star en weinig effectief. Als volwassene zitten we vastgeroest in geijkte denkpatronen. Grote bedrijven worstelen daarom met de vraag hoe ze hun mensen meekrijgen in veranderingen, hoe ze medewerkers goed kunnen laten samenwerken, ook over de grens, en hoe hun medewerkers op nieuwe ideeën kunnen komen. In kleine organisaties die hard groeien ontstaan regelmatig hoog oplopende, steeds terugkerende discussies die afleiden van het doel. Andere ondernemingen hebben het gevoel vast te zitten in het innovatieproces of rond te draaien in een cirkel.’

Het goede nieuws: creatief denken en daarmee innoveren kun je leren. ‘Alle kinderen denken creatief, maar thuis en in het onderwijs krijg je aangeleerd dat er slechts één oplossing mogelijk is voor een vraagstuk. In werkelijkheid zijn er natuurlijk meer kansen en mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Je komt op die alternatieven door verbindingen te leggen tussen zaken die op het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, door vrij te associëren. Creativiteit is een vaardigheid die iedereen heeft, ook al denken veel mensen van niet. Het maakt je wendbaarder en veerkrachtiger.

Deze cursus heeft mij ervan overtuigd dat het voor een ieder is weggelegd om tot nieuwe ideeën te komen (Ralph Goes, NXP).

Soft skills - lath--6hat--rex-bierlaagh-4
Bierlaagh is gecertificeerd trainer voor de methodes van De Bono: lateraal denken & de zes denkhoeden.

Cursussen voor creatief denken

Bierlaagh neemt mensen mee terug naar hun oorspronkelijke manier van denken tijdens de training Creative thinking. Creatief denken wordt ook wel lateraal denken genoemd, een denkmethode die is ontwikkeld door Edward de Bono. Bierlaagh is gecertificeerd trainer voor de methode van De Bono. ‘Als mensen tijdens mijn trainingen herkennen wat creativiteit is, wat het met ze doet en wat ze ermee kunnen, dan krijgen ze letterlijk een twinkel in de ogen. Je ziet ze denken: wat gaaf, hier krijg ik energie van. Na twee cursusdagen hebben ze de tools in handen om op elk gewenst moment op creatieve ideeën te kunnen komen. Bijvoorbeeld tijdens brainstormsessies, als je een nieuw product wilt ontwikkelen of een werk- of productieproces wilt verbeteren.’

Ik heb nu praktische handvaten om op een gestructureerde wijze creatief te zijn zodat er nieuwe en zelfs onverwachte ideeën ontstaan (Herman van der Meijs, Hardware Designer R&D Department Océ).

Van de training Creatief denken bestaan twee varianten: een korte van één dag en een langere cursus van twee dagen. Op de eerste dag gaat het over creativiteit, de effecten daarvan en twee denktechnieken die de creativiteit aanwakkeren. De tweede dag komen nog twee denktechnieken aan bod en leren de cursisten het denkproces afmaken: ideeën clusteren, kiezen en tot een oplossing komen. ‘Na die tweede dag kun je op een effectieve en efficiënte manier brainstormsessies begeleiden en er op een goede manier aan deelnemen.’

Bierlaagh houdt het graag praktisch. ‘We gaan oefenen en ervaren. Vaak denken mensen dat we gaan zingen of dansen, want dat is in hun ogen creatief. Maar het gaat om het aanleren van nieuwe denkwijzen. Veel mensen, vooral technici, geven bij de start aan dat ze niet erg creatief zijn. Maar gaandeweg komen ze erachter dat dit helemaal niet waar is en dat het erg leuk is om op deze nieuwe manieren te leren denken, ook met een groep. En dat het helemaal niet zo spannend is, maar juist motiverend.’

 De training gaf me echt nieuwe inzichten om nieuwe ideeën te kunnen bedenken (Herman Moons, Customer Support Engineer Dialog Semiconductor).

Cursus voor creatief samenwerken

Creativiteit vormt ook de oplossing voor een dagelijks terugkerend probleem waar veel technici mee worstelen: inefficiënte en ineffectieve vergaderingen en teammeetings. ‘Bij gewone vergaderingen reageren mensen op elkaar zonder zeker te weten wat de ander bedoelt’, vertelt Bierlaagh. ‘Daardoor duurt elk overleg langer dan je zou willen en bereik je zelden het resultaat dat je van tevoren had bedacht.’

Bij de training Effective Communication for efficient & creative cooperation leren cursisten hoe ze creatief kunnen samenwerken door gebruik te maken van de Six thinking hats van De Bono. Elke hoed heeft een andere kleur en staat voor een specifieke denktrant. Door de ‘hoeden’ in een vaste volgorde te gebruiken kunnen complexe problemen snel uiteen worden gerafeld. Hieruit rolt vervolgens een werkbare oplossing. Individuen die de zes denkhoeden gebruiken tijdens een vergadering, nemen niet allemaal een andere positie in maar denken juist op hetzelfde moment op dezelfde manier na.

‘Analytische mensen zoals technici gaan graag uit van informatie en zijn van nature geneigd om de witte hoed op te zetten. Die hoed staat voor feiten en vormt het uitgangspunt bij deze manier van creatief samenwerken. De blauwe hoed van de voorzitter en de rode hoed van gevoelens liggen voor technici minder voor de hand. Maar die denkwijzen zijn vaak net zo belangrijk. Door een aantal denkwijzen gezamenlijk in korte tijd achter elkaar te doorlopen, kom je heel snel tot de juiste conclusie. We noemen het ook wel parallel denken. In het begin voelt het voor veel mensen gekunsteld en a-logisch, maar als je deze methode een paar keer hebt toegepast en door hebt gekregen, wil je niets anders meer. Omdat je hiermee zo enorm snel tot de kern komt in samenwerking met anderen. Ook technici die deze cursus hebben gevolgd, zijn na afloop erg enthousiast als ze merken dat ze met deze methode meer tijd over houden doordat je sneller tot actie komt. Want daardoor ontstaat weer ruimte voor creativiteit.’

We hebben nu een handvat om met elkaar tot nieuwe ideeën te komen en besluiten te nemen. Door dezelfde denkhoed op te zetten, komt iedereen aan bod en is ieders inbreng van toegevoegde waarde (Olga Gelauff Msc. N., Teammanager gemeente Woerden).

 Voor de training Effective Communication for efficient & creative cooperation is één cursusdag voldoende. Na een ochtend met theorie gaan de cursisten in de middag oefenen met vergadersituaties en daarbij het geleerde toepassen. ‘Daarna neemt de kwaliteit van je besluiten exponentieel toe.’

Aanbeveling door oud-cursisten

Aan het einde van de training vullen cursisten een evaluatieformulier in. Op de vraag: 'In welke mate wil je deze training aanbevelen aan anderen?' kwam een gemiddeld cijfer van 8.6 op een schaal van 1 - 10 voor Creative thinking - short course en een 8.4 voor Creative thinking - full course. 

High Tech Institute organiseert zowel een
eendaagse als tweedaagse cursus 'Creative thinking'.
De volgende editie is 15 november 2019.

Cursusomschrijving

Lees meer over de achtergrond en carrière
van deze docent.

Biografie Rex Bierlaagh