Original training course: Applied optics

14-08-2012

Applied opticsAl jaren is dit dé opticacursus, eerst georganiseerd door Philips CTT en nu door The High Tech Institute. De inhoud wordt bewaakt door een stuurgroep bemand door specialisten van ASML en Philips. De cursus is onderdeel van het Certified Precision Engineer-programma van de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE).


De Applied optics-cursus is voor medewerkers die geen optische achtergrond hebben maar een opleiding in elektronica, mechanica of chemie. Zij hoeven, in tegenstelling tot optische ontwerpers, geen optisch systeem te ontwerpen maar in een project moeten zij wel met hen kunnen samenwerken en dus op de hoogte zijn van optische principes. Dit laatste geldt ook voor hen die te maken hebben met optische instrumenten.


In de cursus wordt zowel ingegaan op de geometrische optica als de fysische optica. De geometrische optica is gebaseerd op het begrip lichtstraal, dat alleen zinvol is als de golflengte van het licht erg klein is ten opzichte van de ruimte en de obstakels waarin en waarlangs de straal zich voortplant. De fysische optica is het onderdeel van de optica dat licht beschrijft als een golfverschijnsel. De cursus verbindt de theorie met de praktijk, zowel tijdens de lessen als tijdens een excursie en practicum, en wordt gedragen door ervaren specialisten van ASML, Philips en de TU Delft.


Eind maart is een Applied optics-cursus succesvol afgerond met een groep van vijftien cursisten. De volgende uitvoering van de cursus staat gepland om op 30 oktober 2012 van start te gaan.

← Back