Training courses Design of analog electronics seem to be a huge hit

29-10-2012

Design of analog electronicsThe High Tech Institute biedt een compleet trainingsprogramma aan op het gebied van analoog ontwerpen: een introductiecursus, embedded analoog ontwerpen 1 en 2 en analoog IC ontwerpen. Deze laatste cursus start op 21 januari 2013. De cursussen zijn ontwikkeld door Anton Montagne en worden ook door hem gegeven.

In de eerste helft van dit jaar is de achtdaagse module ‘Design of analog electronics - embedded analog 1’ succesvol afgesloten. De cursisten vonden deze training erg nuttig en informatief, maar ook pittig. De module is bedoeld voor ontwerpers met een BSc in natuurkunde of elektrotechniek of praktijkervaring in het ontwerpen en bouwen van eenvoudige elektronische schakelingen. Daarnaast moeten zij voldoende theoretisch onderlegd zijn.

Montagne gaat tijdens de cursus uit van de essentiële analoge functies voor embedded systemen, op basis van standaard geïntegreerde schakelingen en passieve componenten. Cursisten starten echter niet vanuit bestaande bouwblokken, maar leren door conceptueel te denken iets nieuws te ontwerpen. ‘In de cursus concentreer ik me dus op het verduidelijken van de relatie tussen theoretische, wiskundige en natuurkundige kennis en het ontwerp.’

 

Cursisten krijgen veel oefeningen en huiswerk mee om zich die conceptuele manier van denken eigen te maken. ‘We doen het stapje voor stapje, want een ontwerpproces kent vele facetten. Die aspecten moet je eerst individueel kunnen doorgronden, voordat je hun onderlinge samenhang begrijpt.’ Om meer ruimte te bieden aan begeleiding en het behandelen van huiswerk zijn er twee halve cursusdagen aan de training toegevoegd.

 

Tijdens de training geeft Montagne ’s morgens klassikaal les. In de middag gaan cursisten met de aangeboden stof aan de slag en kunnen ze volop vragen stellen. ‘Dat leidt weer tot interactie met andere cursisten en zo gaat het materiaal leven.’ Montagne vindt een informele sfeer daarom belangrijk. ‘Dan voelt iedere deelnemer zich vrij om iets te vragen of op te merken. Mijn stelling is: er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden.

← Back