Cursus software engineering

Een cursus software engineering binnen High Tech Institute is altijd specifiek gericht op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige en robuuste software voor technische systemen. Software voor technische toepassingen verschilt namelijk van administratieve systemen. Engineering is bovendien iets heel anders dan programmeren.

Bij programmeren gaat het wellicht om enkele regels tot honderden regels code, bij software engineering gaat het om grip te krijgen op honderdduizenden regels code voor zeer complexe systemen zoals auto’s, vliegtuigen, elektronenmicroscopen en geavanceerde productieapparatuur. Elke cursus software engineering bevat elementen van de vele aspecten die bij software engineering komen kijken zoals ontwerp, onderhoudbaarheid, testbaarheid en testen, veilig programmeren, open source, kwaliteit en software architectuur. Daarnaast besteedt een cursus software engineering altijd aandacht aan het managen van de systeemcomplexiteit.

 

Cursussen software engineering in vele smaken

Software engineering is de verzamelnaam voor een werkgebied dat bestaat uit vele specialismen. Om het hightech werkterrein goed te bestrijken brengt High Tech Institute een groot aantal zeer gespecialiseerde cursussen software engineering op de markt. Enkele voorbeelden zijn cursussen software engineering om meer grip te krijgen op het ontwerp van realtime software, embedded Linux trainingen en trainingen in objectgeoriënteerde analyse en design en een cursus op het gebied van design patterns. We organiseren ook verschillende trainingen voor veilige software in de varianten C en C++, Java en C#. Daarnaast bieden we een groot aantal ISTQB testtrainingen aan zoals voor test analisten, test managers en voor agile testen.

 

Software engineering voor dummies

Vanwege het toenemende belang van software in hightech systemen organiseert High Tech Institute ook cursussen voor technici die zelf geen software ontwikkelen, maar wel moeten snappen hoe software ontwikkeling werkt en wat de impact is van deze technologie. Dit doen we speciaal voor bedrijven die de kloof willen overbruggen tussen hun software engineers en afdelingen met meer op fysica gerichte werkterreinen zoals mechanica, optica en elektronica. De laatst genoemde engineers verkennen vooral de grenzen van de fysica. Voor hen tellen nanometers, nanoseconden en milli-Kelvins.

Software engineers leven in een heel andere wereld. Hun realiteit is beheersing van de complexiteit. De cursus Software engineering for non-software engineers helpt professionals uit de mechanica, optica, elektronica en andere niet-software werkgebieden om dit abstracte vak beter te begrijpen. Alles met als doel om betere systemen te ontwikkelen.