Metron training

De Metron training (voluit Mechatronics system design) van High Tech Institute richt zich op de essentiële basisprincipes van mechatronische (bewegings)systemen. De Metron training bestaat uit twee delen, beide gericht op het multidisciplinaire karakter van mechatronica. In beide delen leren deelnemers vooral om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Met de Metron training verwerven ze een brede technische kennis buiten de grenzen van hun eigen discipline.

 

Metron cursus

De Metron cursus bestaat uit de twee delen Mechatronics system design part 1 en Mechatronics system design part 2. Na afloop van de volledige Metron cursus zal de deelnemer een effectievere bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van mechatronische constructies.

Mechatronica is een vakgebied waarbij vele disciplines samenkomen. Een beter begrip tussen aangrenzende disciplines en de gehanteerde terminologie en basisbegrippen in deze disciplines maakt ontwikkelteams effectiever en slagvaardiger. Daarmee draagt de Metron cursus bij aan de kwaliteit en het succes van hightech producten en systemen.

 

Metron workshop

Vanwege de praktische insteek spreken we ook wel van Metron workshop. De eerste ideeën voor de Metron workshop ontstonden bij Philips Centrum voor Fabricage Technologie, vanuit de wens om mensen van verschillende disciplines effectiever te laten samenwerken aan mechatronische systemen. De Metron workshop is een toonaangevende training die inmiddels gevolgd is door ruim tweeduizend technici. Trainers bestaan uit een mix van universiteitsprofessoren en industrie-experts. De Metron workshop wordt aanbevolen door de European Society for Precision Engineering en de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE).