teacher-img

John Settels studeerde af in 1986 als technisch bedrijfskundige met een specialisatie in organisatiepsychologie. Hij is gaan werken in de hightech wereld in de regio Eindhoven en was in 1987 medeoprichter van Settels Savenije van Amelsvoort. Hij staat aan de wieg van zowel The High Tech Institute, als Settels Savenije & Friedrich. De laatste 10 jaar heeft hij zich in zijn bedrijven en bij het ontwikkelen van trainingen onder meer bezig gehouden met het ontwikkelen van programma’s voor softskills en communicatievaardigheden bij technici.