Training software developer

Een training software developer binnen High Tech Institute is altijd specifiek gericht op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige en robuuste software voor technische systemen. Software voor technische toepassingen verschilt namelijk van administratieve systemen. In de technische industrie ligt de nadruk op engineering, waarbij specifieke eisen gelden aan zaken als geheugengebruik, voorspelbaar gedrag, robuustheid, onderhoudbaarheid en toekomstbestendigheid.

De software developer moeten grip krijgen op honderdduizenden regels code voor zeer complexe systemen zoals auto’s, vliegtuigen, elektronenmicroscopen en geavanceerde productieapparatuur. Elke training software developer is daarop gericht: kwalitatief goede, veilige en onderhoudbare software maken voor deze complexe systemen.

 

Trainingen software developer in vele smaken

Software engineering is de verzamelnaam voor een werkgebied dat bestaat uit vele specialismen. Om het hightech werkterrein te bestrijken brengt High Tech Institute een groot aantal zeer gespecialiseerde trainingen software developer op de markt. We hebben trainingen om meer grip te krijgen op het ontwerp van realtime software, embedded Linux trainingen en trainingen in objectgeoriënteerde analyse en design. Onlangs is het portfolio uitgebreid met trainingen software developer voor software architectuur en programmeren voor multicore omgevingen. We brengen ook een handvol trainingen op de markt om je softwareontwikkeling veilig te maken (in onder meer de varianten C en C++, Java en C#). Daarnaast bieden we een groot aantal ISTQB testtrainingen aan zoals voor test analisten, test managers en agile testen.

 

Software developer training for dummies

Vanwege het toenemende belang van software in hightech systemen organiseert High Tech Institute ook een software developer training voor technici die zelf geen software ontwikkelen. Dit doen we voor bedrijven die de kloof willen overbruggen tussen software engineers en technici die dagelijks de grenzen van de fysica verkennen zoals mechanici, elektronici en optisch specialisten. Voor die laatsten tellen vooral de nanometers, milli-Kelvins en milliseconden. Software engineers zijn er juist op gericht om de complexiteit te beheersen. De software developer training voor niet-software engineers helpt professionals uit de mechanica, optica, elektronica en andere niet-software werkgebieden om dit abstracte vak beter te begrijpen. Zie voor meer informatie: Software engineering for non-software engineers.