Training software engineering

Een training software engineering binnen High Tech Institute is altijd specifiek gericht op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige en robuuste software voor technische systemen. Software voor technische toepassingen verschilt namelijk van administratieve systemen en engineering is van een andere orde dan programmeren.

Bij software engineering gaat het om grip te krijgen op honderdduizenden regels code voor zeer complexe systemen zoals auto’s, vliegtuigen, elektronenmicroscopen en geavanceerde productieapparatuur. Elke training software engineering helpt je om te focussen op zaken als software architectuur, robuustheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, testbaarheid en het managen van de complexiteit.

 

Trainingen software developer in vele smaken

Software engineering is de verzamelnaam voor een werkgebied dat bestaat uit vele specialismen. Om het hightech werkterrein te bestrijken brengt High Tech Institute een groot aantal zeer gespecialiseerde trainingen software engineering op de markt. We hebben trainingen om meer grip te krijgen op het ontwerp van realtime software, embedded Linux trainingen en trainingen in objectgeoriënteerde analyse en design. Programmeren voor multicore en design patterns zijn ander voorbeelden. We brengen ook een handvol trainingen op de markt voor het veilig software ontwikkelen – in de varianten C en C++, Java en C#. Daarnaast bieden we een groot aantal ISTQB testtrainingen aan zoals voor test analisten, test managers en op het gebied van agile testen.

 

Software engineering training for dummies

Vanwege het toenemende belang van software in hightech systemen organiseert High Tech Institute ook een software engineering training voor technici die zelf geen software ontwikkelen. Dit doen we voor bedrijven die de kloof willen overbruggen tussen de wereld van de fysica en de software engineering – twee zeer verschillende werkterreinen. Engineers in de elektronica, mechanica en optica verkennen vooral de grenzen van de fysica. Voor hen zijn nanometers, milliseconden en milli-Kelvins belangrijk. Software engineers leven in een andere wereld. Zij zijn gericht op het beheersen van de complexiteit. De software engineering training Software engineering for non-software engineers helpt professionals uit de mechanica, optica, elektronica en andere niet-software werkgebieden om dit abstracte vak beter te begrijpen.