Training software engineering

Zoals de wereld draait op elektronica, zo is een computer maar ook je smartphone helemaal niets zonder goed werkende software. Door de training software engineer van het High Tech Institute te volgen, leer je nog beter computerprogramma’s te ontwikkelen, te bouwen, te testen en te onderhouden. Ook als je al langer werkzaam bent als software engineer is het volgen van een training software engineer bijzonder nuttig. Alle aspecten van het vak komen tijdens de training software engineering aan de orde.

Trainingen software engineering

De trainingen software engineering vormen overigens slechts een klein gedeelte van alle trainingen die het High Tech Institute aan kan bieden. De cursussen zijn zeer divers en geschikt voor mensen die nu nog niets van de materie weten, maar zeker ook voor de professional. Wat dat betreft kan dus steeds maatwerk geleverd worden. Tijdens de trainingen software engineering leer je hoe je analyseert en de behoefte van eindgebruikers in beeld te krijgen. Het ontwerpen van zowel gegevens, component- en objectmodellen komt ook voorbij tijdens de training software engineering. Verder wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van software, zoals ook het testen aan de orde komt. Je leert fouten op te sporen en om die ook te verhelpen.

Software engineering training

De software engineering training gaat ook over het schrijven van documentatie en dat voor zowel de IT ers als voor de mensen die de software gaan gebruiken. Tenslotte wordt ook ingegaan op het maken van een implementatieplan en er wordt aandacht geschonken aan de ingebruikname van software en de gevolgen die dat kan hebben. De training software engineering zorgt ervoor dat de kennis rondom het vak van software engineer weer helemaal up-to-date is. Dat is noodzakelijk ook, want het vak is dynamisch en dus voortdurend in beweging.