Training system architect

De leukste technisch-inhoudelijke functie in de hightech is tegelijk een van de meest complexe. Systeemarchitecten moeten affiniteit hebben voor techniek, maar ook voor mensen, budget en business. Ze moeten aan alle knoppen weten te draaien die het zakelijke succes van een technische productontwikkeling beïnvloeden. De training system architect van High Tech Institute helpt daarbij. De training system architect Sysarch maakt beginnende systeemarchitecten slagvaardig in de cruciale rol die ze spelen.

 

Trainingen system architect

De trainingen system architect staan in het teken van de kunst om multidisciplinaire systemen te ontwerpen en te bouwen. Daarbij besteden de trainingen system architect aandacht aan het feit dat een systeemarchitect rekening moet houden met probleemdomein, bedrijfscontext, de menselijke context, oplossingsdomein en de roadmaps. Ook dient de systeemarchitect rekening te houden met de voorgaande architectuur.

 

System architect training

Deelnemers aan een system architect training krijgen instrumenten aangereikt om allerlei systeem-architectonische problemen aan te kunnen pakken. De system architect training heeft een zeer praktische aanpak die erop is gericht dat deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden op hun werk direct kunnen gebruiken.

De system architect training Sysarch bestaat voor ruim de helft uit praktische oefeningen. Deelnemers gaan aan de hand van een echte case in groepsverband een ‘achterkant van bierviltje’-idee uitgewerkt tot een business case. Deze presenteren ze op de laatste dag met een tienminuten-pitch aan een ‘raad van bestuur’.