Advanced optics training

High Tech Institute biedt advanced optics trainingen van wereldwijd topniveau. De trainingen zijn ontwikkeld door experts die aan de basis stonden van optisch-technologische successen als de compact disc, de waferstepper en aardobservatiesatellieten.

Onze advanced optics trainingen zijn ruwweg in te delen in twee categoriën. Allereerst is er Applied optics, een training die is gemaakt voor niet-optisch specialisten van uiteenlopende disciplines. Bijvoorbeeld elektronici of mechanici kunnen daarin zodanige optische bagage opdoen dat ze optimaal kunnen samenwerken met optisch specialisten.

 

Advanced optics trainingen speciaal voor optische specialisten

Tweede deel zijn de meer verdiepende Modern Optics for Optical Designers trainingen. Daarin leren optisch specialisten de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om optische componenten te ontwerpen, te specificeren, te testen en in producten te integreren. Deze bestaat uit de advanced optics training Modern Optics for Optical Designers part 1 en de advanced optics training Modern Optics for Optical Designers part 2.

Beide trainingen gaan flink de diepte in. Zowel de theoretische basis als het praktische systeemontwerp worden behandeld en daarnaast is er aandacht voor tal van optische toepassingen.

 

Training advanced optics

Heb je beide delen van de training advanced optics afgerond dan ben je op de hoogte van moderne optische concepten, toepassingen en het ontwerpen van optische systemen. Je herkent technische problemen beter en weet hoe je ze moet oplossen.

Voor de training advanced optics voor optisch specialisten is als basis een technische universitaire opleiding nodig. Daarnaast moeten deelnemers optische basiskennis hebben en praktische ervaring met optische systemen.