Engineering training cursus

Voor een groot aantal thema’s en vakgebieden binnen de hightech industrie biedt High Tech Institute een engineering training cursus met onmisbare kennis en vaardigheden.

Elke engineering training cursus is speciaal ontwikkeld door technici met veel praktijkkennis en -ervaring. Er zijn cursussen op alle niveau’s. Elke engineering training cursus richt zich daarbij op zowel kennisverdieping als kennisverbreding. Beide dragen bij aan de vorming van wat bekend staat als de ‘T-shaped professional’. Dit is een technisch expert die goed is in zijn vak (de verticale poot van de T), maar daarnaast voldoende weet van andere disciplines om effectief met deze collega’s samen te werken (het horizontale dak op de T). Is iemand goed in twee disciplines en is hij of zij ook breed opgeleid, dan spreken we ook wel van een ‘π-shaped professional’.

 

Engineering training course voor T- en π-shaped professional

Elke engineering training course van High Tech Institute richt zich op de T- en π-shaped professional, al bevatten de trainingen op het gebied van elektronica, data sciences, mechatronica, optica en software iets meer verdieping. De aandacht van de engineering training course portfolio’s voor systemen en leiderschap en soft skills gaat meer naar verbreding uit.

 

Engineering training course verbetert complexe systeemontwikkeling

Om de technicus in de hightech slagvaardiger te maken in leiderschap en communicatie is er een engineering training course op gebieden als time management, feedback geven en leiderschap voor systeemarchitecten. Doel van elke engineering training course op deze gebieden is professionals te leren hoe ze effectiever kunnen samenwerken en kunnen groeien in leidinggevende rollen. Alles gericht op vaardigheden om de ontwikkeling van complexe systemen bij hightech organisaties op een hoger niveau te brengen.

Doelen engineering training cursus

Samenvattend streeft elke engineering training cursus de volgende doelen na:

  • Kennis bijspijkeren en verdiepen op technische vakgebieden zoals elektronica, data sciences, mechatronica, optica en software;
  • Verbreding van de technische professional zodat hij/zij effectiever kan samenwerken met technici in andere disciplines;
  • Leiderschap- en communicatievaardigheden verhogen om de samenwerking en slagkracht van ontwikkelteams te verbeteren.

Daarmee draagt elke engineering training cursus van High Tech Institute bij aan het op een hoger plan brengen van research- en ontwikkelorganisaties.