Advanced systems training

Op zoek naar een advanced system training? De system architect en system engineer behoren tot de meest uitdagende en complexe technische rollen binnen ontwikkelafdelingen en -projecten. Systeemarchitecten en systeem engineers moeten affiniteit hebben voor techniek, maar ook voor mensen, budgetten en business. Ze moeten aan alle knoppen weten te draaien die het (zakelijke) succes van een technische project of een productontwikkeling beïnvloeden.

High Tech Institute biedt verschillende advanced systems trainingen waarmee deze professionals meer grip krijgen op deze cruciale rol en slagvaardiger leren opereren.

 

Advanced systems trainingen, verschillen en nuances

High Tech Institute biedt zowel advanced systems trainingen op het gebied van systeemarchitectuur (in hightech bedrijven een veelgebruikte term) als system engineering (veelgebruikt in maritieme en civiel-techniek organisaties, maar ook de technische industrie).

Er is overlap tussen de begrippen ‘system architect’ en ‘system engineer’ maar er zij ook verschillen. Dit heeft te maken met de complexiteit van projecten vanuit technisch, zakelijk of organisatorisch perspectief. In alle gevallen is de ultieme uitdaging echter dezelfde: het leveren van een gedegen technisch systeem dat van waarde is voor het bedrijf, klanten en de markt of maatschappij.

In het hightech domein ligt de nadruk vaak op de technische complexiteit en de time-to-market. Dit leidt tot een pragmatische manier van werken. Het gevaar daar is dat een zorgvuldige uitvoering van het projectplan minder aandacht krijgt.

Bij system engineering ligt de nadruk vaak op proces- en stakeholdermanagement. De valkuil van deze aanpak is een verlies aan focus op de technische aspecten, wat risico’s meebrengt in het uiteindelijke ontwerp.

De advanced systems trainingen van High Tech Institute streeft een ideale combinatie van beide werelden en dat is te bereiken. Bij onze advanced system trainingen ligt de nadruk soms meer op ‘architectuur’ en soms op ‘engineering’.

High Tech Institute organiseert de volgende advanced system trainingen:

Sysarch (systeemarchitectuur, 5 dagen)
Sysam (systeemarchitectuur, gedurende 9 maanden met drie blokken training van 4 dagen tussentijdse opdrachten en begeleiding)
Speed, data and ecosystems (met nadruk op impact software)
Product configuration management
Introduction to SysML (modelleren met SysML-tools)
System modelling with SysML (uitgebreide training SysML)
Value-cost ratio improvement by value engineering

 

Training advanced systems

De meest populaire advanced systems training is Sysarch (System Architect), een vijfdaagse training die in het teken staat van de kunst om multidisciplinaire systemen te ontwerpen en te bouwen. Deze advanced systems training besteedt aandacht aan het feit dat een systeemarchitect rekening moet houden met probleemdomein, bedrijfscontext, de menselijke context, oplossingsdomein en de roadmaps. Ook dient de hij rekening te houden met de voorgaande architectuur.

Afgeleid daarvan is de advanced systems training Sysam (System architect masters), een intensieve training die loopt over 9 maanden en bestaat uit drie blokken van vier dagen met tussentijdse opdrachten. Bij Sysam brengen deelnemers hun eigen project in en worden bij de uitvoering daarvan intensief begeleid. In de advanced systems training Sysam komen leiderschapsvaardigheden uitgebreider aan bod.

 

Advanced systems trainingen

High Tech Training ontwikkelde en verzorgt een training advanced systems met de naam Systems Thinking voor PDeng-studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het basismateriaal voor deze training advanced systems is afkomstig van Incose (International Council on System Engineering). Deze training heeft een meer op system engineering-gebaseerde aanpak.