Systems thinking training

Systems thinking, oftewel systeemdenken, is cruciaal in de wereld van de hightech en complexe systemen. Voor professionals die werken in multidisciplinaire omgevingen organiseert High Tech Institute verschillende systems trainingen. De systems thinking training Sysarch (system architecture) besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan het probleemdomein, bedrijfscontext, de menselijke context, systeemintegratie, oplossingsdomein en roadmaps. We bieden op verschillende deelgebieden een system thinking training:

Sysarch (systeemarchitectuur, 5 dagen)
Sysam (systeemarchitectuur, gedurende 9 maanden met drie blokken training van 4 dagen tussentijdse opdrachten en begeleiding)
Speed, data and ecosystems (met nadruk op impact software op producten en de nieuwe businessmodelen)
Product configuration management
Introduction to SysML (modelleren met SysML-tools)
System modelling with SysML (uitgebreide training SysML)
Value-cost ratio improvement by value engineering

 

Systems thinking cursus

High Tech Training ontwikkelde en verzorgt een systems thinking cursus

met de naam Systems Thinking voor PDeng-studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het basismateriaal voor deze systems thinking cursus is afkomstig van Incose (International Council on System Engineering). Deze heeft dan ook meer een op system engineering-gebaseerde aanpak.

 

Systems thinking workshop

Een systems training van High Tech Institute bevat zeer veel praktijkoefeningen en noemen we daarom ook wel systems thinking workshop. De systems thinking workshop Systems Thinking voor PDeng-studenten aan de TUE beslaat in totaal twee keer een week met een tussentijdse periode.