Former training courses Philips Centre for Technical Training under one roof again

27-05-2011

Philips Centre for Technical TrainingSettels Savenije Van Amelsvoort en Techwatch samen in nieuw opleidingsplatform voor de hightech industrie

 

Settels Savenije Van Amelsvoort en Techwatch, de uitgeverij van Bits&Chips en Mechatronica Magazine, bundelen de krachten en brengen hun bestaande activiteiten op het gebied van trainingen samen in een instituut. Het portfolio van The High Tech Institute is gericht op hoogopgeleide professionals in de disciplines elektronica, mechatronica, optica, softwaretechnologie en systeemarchitectuur. Daarnaast verzorgt The High Tech Institute trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

 

The High Tech Institute richt zich op professionals op post-HBO en post-academisch niveau, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hightech equipement, hightech producten en het industrieel inzetten van hightech equipment. The High Tech Institute betrekt universiteiten en hogescholen intensief en zoekt een continue dialoog en samenwerking op strategisch niveau met het bedrijfsleven om het opleidingscurriculum effectief, naar marktbehoefte, in te vullen. Het is de ambitie om internationale erkenning van het instituut te bewerkstelligen.

 

Diverse trainingen in het portfolio genieten internationale faam, waaronder die voor mechatronica, precisietechnologie, design principles, systeemarchitectuur en optica. Een deel van deze trainingen behoorden tot 1 januari 2010 tot het portfolio van Philips CTT, het voormalige opleidingsinstituut voor technische trainingen binnen Philips. Door deze trainingen op niveau en gemoderniseerd binnen The High Tech Institute te continueren blijft deze belangrijke kennis bereikbaar voor de industrie.

 

Meer informatie over The High Tech Institute en de trainingen is te vinden op de website (www.hightechinstitute.nl).

 

Achtergrond

 

De krachtenbundeling brengt de voormalige technische trainingen van Philips Centre for Technical Training (Philips CTT) weer onder één paraplu. Op 1 januari 2010 stopte Philips deze opleidingsactiviteiten en droeg de portfolio’s voor elektronica, informatietechnologie, mechatronica en precisietechnologie over aan verschillende partijen.

Settels Savenije Van Amelsvoort nam het portfolio mechatronica en precisietechnologie over, Sioux ontfermde zich over informatietechnologie en systeemarchitectuur en T2Prof verwierf de disciplines elektronica en optica.

De uitvoering van de mechatronicacursussen is intussen ondergebracht in een separate mechatronica content bv, waarvan dr. Adrian Rankers, prof. Jan van Eijk en prof. Maarten Steinbuch, de inhoudelijke leiding in handen hebben. Dit drietal stond aan de wieg van de mechatronicacursussen die binnen Philips zijn ontwikkeld en door CTT werden georganiseerd.

Sioux (informatietechnologie) en T2Prof (elektronica en optica) trekken sinds begin 2010 op met Techwatch. Techwatch zorgt daarbij voor de marketing, verkoop en organisatie van de trainingen. Sioux en T2Prof concentreren zich op het inhoudelijke deel: de ontwikkeling en kwaliteit.

Het initiatief van Settels Savenije Van Amelsvoort en Techwatch brengt alle partijen weer samen. Er ontstaat een sterk instituut met trainingen die alle disciplines in hoogtechnologische markten afdekken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

John Settels, mede-directeur The High Tech Institute

+31 6 5141 5452

John.Settels@sttls.nl

www.hightechinstitute.nl

 

René Raaijmakers, mede-directeur The High Tech Institute

+31 24 350 3065

+31 6 2931 3281

rene@hightechinstitute.nl

www.hightechinstitute.nl

 

← Back